Pleșa

Pleșa, to niewątpliwie najbardziej malowniczo położona “polska wioska” na rumuńskiej Bukowinie. Powstała na wzgórzu, nad doliną potoku Humor, nad jednym