Munţii Bihor

Posted by

Góry Bihor są najbardziej wypiętrzonym pasmem Karpat Zachodniorumuńskich i leżą w ich centralnej części. Ze względu na zróżnicowanie w budowie geologicznej, na terenie Gór Bihor wyodrębnia się dwa główne obszary. Pierwszym jest połoninny Masyw Curcubăta, którego podstawowym budulcem są skały krystaliczne. W jego obrębie znajduje się najwyższy szczyt całych Gór Apuseni – Curcubăta Mare (Bihor), osiągający wysokość 1848 m n.p.m. Drugim regionem jest krasowy obszar płaskowyżu Padiş, często zwany “królestwem karpackiego krasu”. W niewielkiej odległości od obszaru krasowego Padiş, położony jest znacznie mniejszy płaskowyż Scărişoara. Rejony uznane za najbardziej unikatowe, nie tylko ze względu na formacje krasowe, ale również z uwagi na występowanie endemicznych gatunków flory, zostały objęte ochroną w ramach Parku Narodowego, którego powierzchnia wynosi ponad 73 tysiące hektarów. W obrębie pasma Bihor, baza noclegowa jest bardzo dobrze rozwinięta, a szlaki turystyczne są dobrze oznakowane.

Północne granice z masywem Vlădeasa przebiegają wzdłuż doliny potoku Bulzu, dalej w okolicach Piatra Arsă, a następnie doliną rzeki Someşul Cald, natomiast południowy kres wyznacza dolina rzeki Crişu Alb, oddzielając pasmo Bihor od Rudaw Siedmiogrodzkich i pasma Zarand. Północno – wschodnie granice z Górami Gilău oraz wschodnie z Muntele Mare w przybliżeniu poprowadzone są po trasie: dolina potoku Beliş – rejon polany Urşoaia – dolina potoku Albacu do miejscowości Albac – dolina rzeki Arieş, zaś południowo – wschodni kres wytyczony jest przez szosę Câmpeni – Buceş, będąc równocześnie granicą z Górami Trascău. Od strony zachodniej pasmo Bihor graniczy z Górami Codru Moma, a oddziela je od siebie dolina potoku Dedeşului – przełęcz Dealul Mare (Criştilor) – dolina Crişu Negru. Jedynie w kierunku północno – zachodnim masyw stopniowo się obniża przechodząc w obszar depresyjny Depresiunea Beiuş.

GPS: 46.491298, 22.680398

Wszystkie zdjęcia, oraz opisy miejsc na tej stronie rumunia.travel.pl i na Facebooku są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, wykorzystywanie tylko za zgodą redakcji i autorów zdjęć i prezentacji.
No votes yet.
Please wait...

Leave a Reply